Dzień w "Ziarenku"

Ramowy plan dnia

Przedszkole czynne jest od godziny
07.30 – 17.00

7.30 – 8.45 – schodzenie się dzieci, swobodna zabawa (w tym śniadanie dla chętnych)
8.45 – 9.00 – sprzątanie po śniadaniu i zabawie
9.00 – krąg powitalny
9.15 – 11.30 – praca własna (w tym II śniadanie)
11.30 – krąg tematyczny
12.00 – 13.00 – wyjście na dwór
13.00 – powrót do sali, przygotowanie do obiadu
13.15 – 13.45 – obiad
13.50 – 14.05 – czytanie
14.05 – porządkowanie sali
14.30 – 16.00 – zajęcia dodatkowe/praca indywidualna
15.45 – 16.15 – podwieczorek
16.00 – 17.00 – zajęcia świetlicowe