Nasze ulubione cytaty

„Człowiek, który nie kocha, widzi tylko błędy u innych. A przecież tylko ten, kto kocha, jest prawdziwym, widzącym obserwatorem i tylko on może dostrzec
w dziecku to, czego ono samo nie jest jeszcze w stanie zobaczyć i zrozumieć. Tylko wtedy dziecko może przed wychowawcą odkryć swą prawdziwą naturę.”


„Jeśli rodzice uświadomią sobie, że nie tworzą dziecka, ale pomagają mu stworzyć siebie, to będą tym lepiej umieli spełnić swój obowiązek i wesprzeć je swą dalekowzrocznością. Dziecko może się rozwijać tylko wtedy, gdy pomoc udzielona mu jest w stosownej formie.”


„Pomóż nam, o Panie Jezu Chryste,
Który powołujesz do siebie dzieci,
Zgłębić ich tajemnice,
Byśmy mogli je poznawać, kochać i im służyć
Stosownie do praw Twojej sprawiedliwości,
Działając zgodnie z Wolą Bożą,
A więc Tego, który je stworzył.”